เครื่อง ZNC EDM

เครื่อง ZNC EDM ของ Sanxing Machinery เป็นเครื่องแบบดั้งเดิมที่มีการควบคุมด้วยมือในแกน X และ Y โดยปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องย้ายโต๊ะทำงานไปยังตำแหน่งที่จะกัดเซาะประกายไฟบนชิ้นงานด้วยตนเอง แกน Z ถูกควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยเซอร์โวมอเตอร์

สำรวจโดย Catrgories

รีบซื้อเลย

สินค้ายอดนิยม