เครื่องอีดีเอ็ม

เครื่อง EDM ของเครื่องจักร Sanxing หรือเครื่องแมชชีนนิ่งแบบปล่อยไฟฟ้า มีความสามารถในการตัดเฉือนรูปทรงที่ซับซ้อนในวัสดุแข็ง กระบวนการนี้ประกอบด้วยอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ซึ่งทั้งสองชิ้นจุ่มอยู่ในของเหลวอิเล็กทริก
หากสนใจใด ๆ กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียด

สำรวจโดย Catrgories