Máy EDM

Máy Sanxing Máy EDM hoặc Máy gia công phóng điện, có khả năng gia công các hình dạng phức tạp trên vật liệu cứng. Quá trình này bao gồm một điện cực và một phôi, cả hai đều chìm trong chất lỏng điện môi.
Nếu có lợi ích, xin vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

Khám phá theo danh mục