Máy CNC EDM

Máy Sanxing Máy CNC EDM sử dụng các điện cực để gửi các điện tích điện áp thấp/dòng điện cao làm nóng chảy mảnh kim loại được chỉ định đồng thời làm sốc nhiệt bằng nước lạnh đối với thép nóng chảy và nghiền thành bột thành các mảnh có kích thước siêu nhỏ và xả đi.
Nếu bạn có bất kỳ lợi ích nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Khám phá theo danh mục