Trung tâm máy CNC

Trung tâm Máy CNC mô tả một máy phay và khoan CNC bao gồm bộ thay dao tự động và một bàn kẹp phôi vào đúng vị trí. Các loại bao gồm trung tâm gia công đứng (VMC), trung tâm gia công ngang (HMC) và trung tâm gia công 5 trục.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được lời khuyên chuyên nghiệp về yêu cầu cụ thể của bạn!

Khám phá theo danh mục