เครื่องสปาร์ค EDM

เครื่อง Spark EDM ใช้อิเล็กโทรดเพื่อส่งประจุไฟฟ้าแรงดันต่ำ/กระแสสูง ซึ่งจะละลายชิ้นส่วนโลหะที่กำหนดพร้อมๆ กับน้ำเย็นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนกับเหล็กหลอมเหลว และบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วชะล้างออกไป

สำรวจโดย Catrgories