Máy EDM Spark

Máy Spark EDM sử dụng các điện cực để gửi các điện tích điện áp thấp/dòng điện cao làm nóng chảy miếng kim loại được chỉ định đồng thời tác động nhiệt của nước lạnh vào thép nóng chảy và nghiền thành bột thành những mảnh có kích thước siêu nhỏ và xả đi.

Khám phá theo danh mục